Forside

Beboerinformation 2019

Information om Containere aug. 2919

 

 Container til haveaffald

 

Containeren til haveaffald er nu blevet aflåst. Dette skyldes der er konstateret at andre end beboere i Birkeparken benytter vor havecontainer.

 

Fremover vil de 4 låger være låst med en alm. hængelås, de 2 sidste med en hængelås med kode.

 

Låsene med kode flyttes efter hvor meget containeren er fyldt.

 

Koden til låsen er kun for Birkeparkens beboere, og vi opfordre kraftig til at adgangen holdes inden for Birkeparkens område, det er jo også os der betaler for tømning.

 

Koden til Havecontaineren er: ( Oplyses ved henvendelse til Formanden), når du har brugt containeren, LÅS efter dig, og drej tasterne så hængelåsen er låst.

 

Containeren er KUN til haveaffald, det er der nogle der glemmer. Mandag den 29.7.19 mellem kl. 23.30-23.45, er der en beboer som benyttede havecontaineren til at komme af med 3 store poser flasker og øldåser, en kvinde er set forlade containeren i retning forbi fælleshuset.

 

Vi skal lige gøre opmærksom på at, selv om øl og sodavandene er drukket i haven, er EMBALAGEN stadig ikke haveaffald.

 

 

 

Vi vil også her gøre opmærksom på at, på et afdelingsmøde den 10.4.2014 traf afdelingsmødet en beslutning om følgende:

 

Forslag 5.1. Forslag vedr: havecontainer ifg. udsendte bilag 

 

Afdelingsformanden fremlagde forslaget som er opdelt i 3 faktorer

 

1: Containerordningen ophører, folk kører selv deres affald til containerpladsen.

 

2: Containerordningen fortsætter, kodelåse påsættes containeren, og der er ingen misbrug af containerordningen ved at smide alt i containeren.

 

Bestyrelsen får fuldmagt til at fjerne containeren hvis container misbruget fortsætter.

 

3: Containerordningen fortsætter, afdelingen betaler bare hvad det koster, hvis den skal sorteres på Containerpladsen.

 

Beboerne har enstemmig valgt mulighed 2.                                                            vend

 

Vi har her i afdelingen en ordning med havecontainer, som er til stor gavn for alle områdets beboere, især de som ikke har mulighed for at køre til containerpladsen med deres haveaffald.

 

Nu er der lås på, så udefrakommende kan udelukkes, så er det op til Birkeparkens egne beboere om containerordningen skal fortsætte.

 

 Læg mærke til at de fremmødte på afdelingsmødet valgte mulighed 2, og ikke mulighed 3. Det betyder at det er afdelingsbestyrelsen som har ansvaret for at containerordningen fungerer.

 

 Det betyder også at, såfremt ordningen ikke fungerer, og containeren bliver fjernet, skal der et nyt afdelingsmøde til for at få afstemning om vi fortsat skal have en havecontainer her i Birkeparken

 

 

 

 

 

Containere ved fælleshuset

 

De opsatte containere ved fælleshuset, er kun til fælleshusets brugere.

 

Vi har for at betjene fælleshusets brugere fået opstillet 3 containere, disse containere er til

 

Flasker og glas i den mindste, der er en stor container til pap og papir, og der er en til husholdningsaffald fra fælleshuset.

 

Vi har fået lås på disse containere, fordi de ellers bliver fyldt med alt som hører hjemme på en containerplads. 

 

Vi prøver at holde området rent og pænt, så er det ærgerligt, at der er beboere som benytter området ved fælleshuset til containerplads, nu de ikke kan komme det i containeren, så sættes det bare ved siden af.

 

Har du noget som skal smides væk, så er det hverken ved Fælleshuset eller ved Havecontaineren der er offentlig containerplads, men der er åbent på Aabenraa Kommunes genbrugspladser i Rise Hjarup hver dag.

 

God sommer

 

Afdelingsbestyrelsen

 

                                                                                      

 

 

Sommer informationer 2019

Sommeren er på vej, afdelingsmødet er overstået og vi vil her gerne informere om hvad der er sket på mødet.

Der var plads til forbedring omkring fremmødet, da der kun mødte 22 beboere op fra 16 husstande. Det virker lidt mærkeligt at så få interesserer sig for hvordan vi bor, hvad udgifterne er i afdelingen, og hvad huslejen er for at bo hos os.

Der var indsendt 3 forslag til afdelingsmødet, det første var om ændring i hus og havereglement, så det er vedtaget at køkkenlåger kan males, hvis det trænges til det. Og der er ansøgt om det.

Forslag enstemmig vedtaget

Det andet forslag var om den måde vi i foreningen holder området, og forslaget gik på at beboerne overtager vedligeholdelse af det stykke som ligger lige uden for hegnet. Forslaget blev nedstemt.

Det 3. forslag var om opsættelse af hjertestarter ved fælleshuset, dette forslag blev enstemmig vedtaget. Et rigtig godt forslag, som i sidste ende kan komme til at redde menneskeliv, da den nærmeste hjertestarter er ved fladhøjskolen.

Hvad skal ske i løbet af sommeren.

Der blev på afdelingsmødet oplyst at vi her i Birkeparken skal have ny top på alle lamper i området, dette sker inden efteråret, en investering som vil betyde en besparelse på ca. 18.000 kr. årlig, samtidig er sket lidt ændring flere steder, med det formål at vi gør driften lettere, og derved billigere.

Afdelingsbestyrelsen har den 27. juni været indkaldt til møde, omkring dårlige vedligeholdte haver. På bestyrelsesmødet blev vedtaget at det som den 16.4.2015 blev vedtaget på afdelinsmødet hvor sidste afsnit om opstramning af reglerne omkring udearealer blev vedtaget, fortsat er gældende.

Kopi af reglerne i hus og havereglement indsat.

                                                                                       Vend.

Vedligeholdelse af have, indkørsel herunder egen parkeringsplads, samt det til boligen hørende areal, herunder hækklipning på indvendig side, holde græsplænen i en afstand af ca. 25 cm. fra hegnets midte, udføres af lejer.

Hegnshøjde er besluttet til 1.60 m-  Udvendig hegn omkring området 1,80 m.           

 

Misligeholdes dette, udsendes 1 skriftlig advarsel med 14 dages frist. Er der ikke sket rengøring, vil boligforeningen udsende en ny advarsel, bliver advarslen ikke fulgt, forbeholder boligforeningen sig ret til at indbringe sagen for beboerklagenævnet, med krav om betinget opsigelse af lejemålet. 

 

Der er mange som holder have og udeområder godt, men der er også en del som kunne trænge til nogle timer i haven.

Bemærk, at det parkeringsareal som er påført boligens nummer, også tilhører boligen og skal vedligeholdes som andet udenoms areal

Reglerne er besluttet for at området skal fungere, for at vi har en præsentabel afdeling, reglerne er vedtaget af beboerne, det er beboerne som selv skal overholde det vedtagne. Da dette ikke er optimalt, vil afsnit 2 blive brugt i større omfang for at overholde det beboerne har vedtaget på afdelinsmødet.

Markvandring (Gennemgang af afdelingen)

Der er i organisationsbestyrelsen, sammen med administrationen besluttet at årets markvandring, her i Birkeparken foregår den 6. sept. fra 08.00 – 12.00, der vil inden 6 uger før markvandringen blive udsendt varsel, dette betyder at markvandringen kan foregå, også omkring boligen.

Husdyrs tilladelser

Har du din tilladelse i orden for at holde hund/kat?

Husdyrs tilladelser skal søges på kontoret, og de i hus og havereglement omkring 1. stk. husdyr pr. bolig skal overholdes.

Du kan altid gå ind på afdelingens hjemmeside, og orientere dig om de beslutninger der er taget. www.afd12Birkeparken.dk

Til alle beboere her i Birkeparken, ønskes en rigtig god sommer

Afdelingsbestyrelsen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.11 | 19:29
Referater 2019 har modtaget 1
31.05 | 09:53
Beboernes side har modtaget 15
03.05 | 11:38
Fælleshuset har modtaget 16
17.02 | 15:24
Referater har modtaget 1
Du kan lide denne side